Eva Henychová - Ukázat ohlas

MAJ FEST 2016

Datum: 2016-05-31 16:59:13
Zdroj článku: http://www.sdruzeni-slunce.cz/maj-fest/
Autor: Sdružení Slunce
V předchozích ročnících jsme měli možnost pozvat i poněkud známější účinkující (Láďa Křížek – 2014, Pavel Helan – 2015) a ani letos tomu nebude jinak. Speciálním hostem sobotního programu bude folková zpěvačka a dětská herečka (seriál My holky z Městečka) – EVA HENYCHOVÁ, jejíž koncert se uskuteční v 18h na hlavním podiu. Akce MAJ FEST je koncipována tak, aby občanům naší vesnice Třanovice, ale také i celého Mikroregionu obcí povodí Stonávky, byla poskytnuta příležitost setkat se s přáteli, poslechnout si různorodou hudbu, pobavit se a prostě příjemně strávit čas společně. Naší snahou je připravit zajímavý mezigenerační program pro širokou veřejnost. Organizátorem akce MAJ FEST je občanské sdružení „Sdružení Slunce“ ve spolupráci se sborem SCEAV Třanovice a vedením obce Třanovice.